Disclaimer

Deze website is bedoeld om pro-actief en op een toegankelijke wijze informatie te delen over onder meer beleid processen en voorzieningen op stations. Via deze website stellen wij. ProRail en NS Stations, informatie beschikbaar over de diensten die worden verricht. Op aanvraag doen wij een schriftelijk aanbod voor de te sluiten overeenkomst voor het gebruik van bestaande voorzieningen en de daarbij aangeboden diensten.
Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Indien er onverhoopt onjuistheden op de website worden getoond, zullen deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Mocht u zelf onjuistheden of vergissingen vermoeden, zouden wij het erg waarderen wanneer u ons dat wilt melden via het contactformulier.
 
Soms worden beleid en regelgeving samengevat. Uiteraard zijn wet- en regelgeving en  de originele (beleid)stukken leidend en geldig, ook als door (de samenvatting op) deze website een andere indruk is gegeven of ontstaan.
NS Stations of ProRail zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.
Bij strijdigheid tussen de informatie voor wat betreft de diensten van ProRail op deze website en de Netverklaring, prevaleert het gestelde in de Netverklaring.
 
Ook geven NS Stations en ProRail geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij NS Stations en/of ProRail.