Geschillenregeling

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening op of over onze aanbieding van diensten uw station, dan kunt u uw klacht melden door hier te klikken voor het contactformulier. Binnen 10 werkdagen na ontvangst nemen wij contact met u op over de behandeling van uw klacht. Indien deze niet naar wens wordt opgelost kunt u gebruik maken van de geschillenregeling stationsportfolio.

Voor alle huidige diensten en voorzieningen conform stationsportfolio die door ProRail en NS Stations worden aangeboden en geleverd geldt een gezamenlijke klachten- en geschillenregeling. Als uw klacht volgens het formulier indient, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt en in behandeling wordt genomen.

De gezamenlijke geschillenregeling werkt op hoofdlijnen als volgt:

  • We gaan met u in gesprek over de klacht en zoeken gezamenlijk naar een oplossing.
  • Als er voor u geen adequate oplossing wordt gevonden, wordt uw klacht verder behandeld. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, is er de mogelijkheid tot arbitrage met onafhankelijke arbiters of de gang naar de rechter.

Als optie kunt u ervoor kiezen om de ACM te benaderen met uw klacht.

gezamenlijke geschillenregeling