Foto en film

Tijdelijk gebruik van (een deel van) het station voor het maken van foto- en filmopnamen, in afstemming met en onder begeleiding van een medewerker van NS Stations ten behoeve van de veiligheid op het station.

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Op deze dienst is de categorisering van de Spoorwegwet niet van toepassing.

Levertijd: 

Afhankelijk van de precieze wensen en omvang van de opnamen.
Het uitvoeren van activiteiten op het perron kan vergunningsplichting zijn.

Tarief: 

Tarief op aanvraag. Afhankelijk van de omvang van de opnamen en de locatie.
Kosten van opnamen voor rekening van de aanvrager.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met fotoenfilmaanvragen@nsstations.nl.