Toegankelijkheid Infrastructuur

Om zoveel mogelijk reizigers zelfstandig met het OV te laten reizen, bieden ProRail en NS Stations een zo drempelloos mogelijke route van en naar de trein. In opdracht van het Rijk werkt ProRail eraan om ook bestaande stations uiterlijk in 2030 (zoveel mogelijk) te laten voldoen aan dit uitgangspunt. Eerst worden de grotere stations aangepast, vervolgens de kleinere.

De volgende diensten en voorzieningen vallen onder deze hoofdgroep: