Informatie over perronhoogte

Informatie over perronhoogte ten behoeve van gelijkvloerse instap. Tussen nu en 2030 brengt ProRail alle perrons op een hoogte van 76 cm, gerekend vanaf de bovenkant spoorstaaf, voor onder meer een gelijkvloerse instap. Klik hier voor een overzicht welke perrons op welke stations al dan niet zijn aangepast: kaart_toegankelijkheid_stations_04-10-2018_v2.0.

Herstelwerk (Oranje op kaart) zijn instandhoudingswerkzaamheden om de perronhoogte weer binnen beheernorm te krijgen zoals opgenomen in de Netverklaring.
Werkzaamheden kunnen zijn:
- het wijzigen van de spoorligging (via PGO-contract);
- het stellen van perronkeerwanden. 

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 1

Waar wordt de dienst geleverd: 

Op alle stations.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hierom gebruik van een bestaande voorziening.

Tarief: 

Voor het gebruik van bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen, die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur, wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het betreft hier een bestaande voorziening.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier

Toepassing beleid: 

De aanbieders hebben beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.