Informatie over perronlengte

Informatie over nuttige perronlengte van alle stations. Zie voor perron- en spoorlengten van september 2018 klik hier op perron-_en_spoorlengten_09-2018.

Voor de meest actuele stand van zaken kunt u als vervoerder inloggen op het logistiek portaal van ProRail door te klikken op deze link: Logistiek Portaal.

 

Afbeeldingen: 
Typen / categorieën: 

Deze dienst valt voor spoorwegondernemingen onder Categorie 1

Waar wordt de dienst geleverd: 

Op alle stations.

Aanbieder: 

ProRail.

Voor wie is deze dienst: 

Spoorwegondernemingen.

Levertijd: 

Niet van toepassing. Het gaat hierom gebruik van een bestaande voorziening. 

Tarief: 

Voor gebruik van een bestaande overeengekomen stations/transfervoorzieningen die onderdeel zijn van de door ProRail beheerde hoofdspoorweginfrastructuur wordt in de Toegangsovereenkomst een gebruiksvergoeding overeengekomen volgens de in de Netverklaring daarvoor vermelde tarieven in hoofdstuk 6.

Leveringsvoorwaarden: 

Niet van toepassing. Het betreft een bestaande voorziening.

Aanvragen voorziening/informatie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen door hier te klikken voor het contactformulier

Toepassing beleid: 

De aanbieder heeft beleid ontwikkeld, waarin onder andere is beschreven welke verschillende functies een station heeft, welke voorzieningen aanwezig zijn en op welke locatie binnen het station bepaalde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste beleidsdocumenten zijn te raadplegen op Beleid.